“Verhoog uw performance en optimaliseer uw capaciteit”

Nimble arrays zijn ontworpen met het idee dat bedrijven geen compromissen hoeven te maken tussen performance, capaciteit, eenvoudig beheer en prijs. Nimble maakt zeer efficiënt en op de juiste manier gebruik van flash (SSD) om de performance van storage te optimaliseren. Daarom is Nimble uitermate geschikt voor bijvoorbeeld VDI, Exchange en SQL omgevingen, waarbij zeer hoge performance tegen lage kosten essentieel is.

NimbleStorage
Nimble-Array

Performance
CASL (Cache Accelerated Sequential Layout) is de motor achter de Nimble storage oplossingen. Nimble is een van de eerste storage vendoren die op de “juiste” manier gebruik maakt van een SSD laag. De SSD laag wordt bij Nimble uitsluitend gebruikt als read-cache. De inline compressie zorgt voor een verdubbeling (bij een compressie van factor 2) van de SSD laag. SSD wordt dus optimaal gebruikt. SATA drives worden optimaal gebruikt door hier uitsluitend sequentieel naar toe te schrijven, dit levert een enorme performance winst op in vergelijking met traditionele storage.

Replicatie
Het is met Nimble storage mogelijk om op zeer efficiënte wijze te repliceren doordat alleen wijzigingen op (variable) blocks worden doorgevoerd. Doordat complete volumes asynchroon worden gerepliceerd is het eenvoudig om data op een DR site beschikbaar te maken. Een groot voordeel van Nimble is dat de primaire omgeving vaak hetzelfde systeem als DR partner heeft. De performance in het geval van een disaster is dus gelijk.

Support
Elke array stuurt dagelijks een Autosupport mail met informatie over de status van het systeem. Deze Autosupport’s worden door Tech Support geanalyseerd, zodat proactief eventuele te verwachten storingen kunnen worden verholpen. Daarnaast sturen de Nimble arrays elke 5 – 10 minuten een heartbeat, zodat onze support-organisatie een vinger aan de pols kan houden.

Beschikbaarheid
Nimble is een enterprise SAN oplossing met redundante componenten. Er is binnen het SAN geen Single Point of Failure (SPOF). Componenten kunnen “hot” worden geswapped indien een component uitvalt. Dit resulteert in een 99,999% beschikbaarheid. Firmware kan online en non-disruptive worden ge-upgrade. Nimble maakt gebruik van RAID6 en kan dus een dubbel disk failure overleven. Een spare disk kan voorzien in een rebuild van een eventuele defecte disk.

Snapshots
Nimble is, doordat gebruik wordt gemaakt van inline compressie en variable block size, de meest efficiënte storage vendor in het opslaan van snapshots. Hierdoor kan er 30-90 dagen aan snapshots bewaard worden met minimale overhead. Nimble is 2 x efficiënter dan de meest efficiënte storage vendor. Doordat er voor langere tijd snapshots worden gemaakt kan de backup infrastructuur sterk vereenvoudigd worden.

Schaalbaarheid
Doordat Nimble Storage performance “loskoppelt” van capaciteit kunt u zelf bepalen of welk component u wenst op te schalen en uit te breiden. Op deze wijze kan er exact bepaald worden naar de afzonderlijke behoeften naar performance en capaciteit.

Benieuwd naar de waarde van Nimble Storage voor uw organisatie en infrastructuur?

contact…